object(ElementorPro\Plugin)#8098 (11) { ["modules_manager"]=> object(ElementorPro\Core\Modules_Manager)#26892 (1) { ["modules":"ElementorPro\Core\Modules_Manager":private]=> array(43) { ["query-control"]=> object(ElementorPro\Modules\QueryControl\Module)#26893 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["custom-attributes"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomAttributes\Module)#26894 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["custom-css"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomCss\Module)#26897 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["page-transitions"]=> object(ElementorPro\Modules\PageTransitions\Module)#26899 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["role-manager"]=> object(ElementorPro\Modules\RoleManager\Module)#26902 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["global-widget"]=> object(ElementorPro\Modules\GlobalWidget\Module)#26904 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["assets-manager"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\Module)#26918 (4) { ["asset_managers":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\Module":private]=> array(2) { ["font"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager)#26919 (4) { ["post_type_object":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager":private]=> object(WP_Post_Type)#31303 (33) { ["name"]=> string(14) "elementor_font" ["label"]=> string(12) "Custom Fonts" ["labels"]=> object(stdClass)#31298 (34) { ["name"]=> string(12) "Custom Fonts" ["singular_name"]=> string(4) "Font" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(12) "Add New Font" ["edit_item"]=> string(9) "Edit Font" ["new_item"]=> string(8) "New Font" ["view_item"]=> string(9) "View Font" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(11) "Search Font" ["not_found"]=> string(14) "No fonts found" ["not_found_in_trash"]=> string(23) "No fonts found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(9) "All Fonts" ["archives"]=> string(9) "All Fonts" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(12) "Custom Fonts" ["name_admin_bar"]=> string(4) "Font" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(14) "elementor_font" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31301 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["taxonomy_object":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager":private]=> object(WP_Taxonomy)#31299 (29) { ["name"]=> string(19) "elementor_font_type" ["label"]=> string(10) "Font Types" ["labels"]=> object(stdClass)#31294 (31) { ["name"]=> string(10) "Font Types" ["singular_name"]=> string(9) "Font Type" ["search_items"]=> string(17) "Search Font Types" ["popular_items"]=> string(18) "Popular Font Types" ["all_items"]=> string(14) "All Font Types" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(14) "Edit Font Type" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update Font Type" ["add_new_item"]=> string(17) "Add New Font Type" ["new_item_name"]=> string(18) "New Font Type Name" ["separate_items_with_commas"]=> string(31) "Separate Font Types with commas" ["add_or_remove_items"]=> string(24) "Add or remove Font Types" ["choose_from_most_used"]=> string(36) "Choose from the most used Font Types" ["not_found"]=> string(20) "No Font Types found." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(10) "Font Types" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Font Type" ["archives"]=> string(14) "All Font Types" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> array(2) { [0]=> *RECURSION* [1]=> string(22) "print_taxonomy_metabox" } ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(14) "elementor_font" } ["cap"]=> object(stdClass)#31300 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["assign_terms"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["enqueued_fonts":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager":private]=> array(0) { } ["font_types":protected]=> array(2) { ["custom"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts\Custom_Fonts)#26924 (1) { ["font_preview_phrase":protected]=> string(40) "Elementor Is Making the Web Beautiful!!!" } ["typekit"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts\Typekit_Fonts)#26928 (4) { ["kit_enqueued":protected]=> bool(false) ["error":protected]=> string(0) "" ["api_base":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts\Typekit_Fonts":private]=> string(36) "https://typekit.com/api/v1/json/kits" ["font_preview_phrase":protected]=> string(40) "Elementor Is Making the Web Beautiful!!!" } } } ["icon"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons_Manager)#26931 (3) { ["post_type_object":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons_Manager":private]=> object(WP_Post_Type)#31295 (33) { ["name"]=> string(15) "elementor_icons" ["label"]=> string(12) "Custom Icons" ["labels"]=> object(stdClass)#31290 (34) { ["name"]=> string(12) "Custom Icons" ["singular_name"]=> string(8) "Icon Set" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(16) "Add New Icon Set" ["edit_item"]=> string(13) "Edit Icon Set" ["new_item"]=> string(12) "New Icon Set" ["view_item"]=> string(9) "View Icon" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(15) "Search Icon Set" ["not_found"]=> string(14) "No icons found" ["not_found_in_trash"]=> string(23) "No icons found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(9) "All Icons" ["archives"]=> string(9) "All Icons" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(12) "Custom Icons" ["name_admin_bar"]=> string(8) "Icon Set" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(15) "elementor_icons" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31293 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["enqueued_fonts":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons_Manager":private]=> array(0) { } ["icon_types":protected]=> array(2) { ["custom"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons\Custom_Icons)#26932 (1) { ["current_post_id"]=> int(0) } ["font-awesome-pro"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons\Font_Awesome_Pro)#26934 (0) { } } } } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["popup"]=> object(ElementorPro\Modules\Popup\Module)#26935 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(1) { ["form-action"]=> object(ElementorPro\Modules\Popup\Form_Action)#27422 (0) { } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["motion-fx"]=> object(ElementorPro\Modules\MotionFX\Module)#26938 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["usage"]=> object(ElementorPro\Modules\Usage\Module)#26946 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["screenshots"]=> object(ElementorPro\Modules\Screenshots\Module)#26947 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["compatibility-tag"]=> object(ElementorPro\Modules\CompatibilityTag\Module)#26951 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(1) { ["compatibility-tag-pro-handler"]=> object(ElementorPro\Modules\CompatibilityTag\Compatibility_Tag_Component)#26952 (4) { ["compatibility_tag_service":"Elementor\Modules\CompatibilityTag\Base_Module":private]=> NULL ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["admin-top-bar"]=> object(ElementorPro\Modules\AdminTopBar\Module)#26957 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["notes"]=> object(ElementorPro\Modules\Notes\Module)#26961 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["theme-builder"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Module)#26995 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(5) { ["theme_support"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Theme_Support)#26996 (0) { } ["conditions"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager)#26997 (3) { ["conditions":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager":private]=> array(42) { ["general"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\General)#31754 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(3) { [0]=> string(7) "archive" [1]=> string(8) "singular" [2]=> string(11) "woocommerce" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31757 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["child_of_category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of_Term)#31758 (17) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["any_child_of_category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Any_Child_Of_Term)#31759 (18) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Any_Child_Of_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["post_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31760 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["post_archive"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_Archive)#31756 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_Archive":private]=> object(WP_Post_Type)#26632 (33) { ["name"]=> string(4) "post" ["label"]=> string(9) "Berichten" ["labels"]=> object(stdClass)#26637 (34) { ["name"]=> string(9) "Berichten" ["singular_name"]=> string(7) "Bericht" ["add_new"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Bericht bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(16) "Bericht bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle berichten" ["archives"]=> string(16) "Berichtenarchief" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(9) "Berichten" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Bericht" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(5) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-post" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26634 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "posts" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_Archive":private]=> array(2) { ["category"]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["post_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(8) "category" [1]=> string(17) "child_of_category" [2]=> string(21) "any_child_of_category" [3]=> string(8) "post_tag" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["archive"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Archive)#31755 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(6) "author" [1]=> string(4) "date" [2]=> string(6) "search" [3]=> string(12) "post_archive" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Author)#31761 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["date"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Date)#31762 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["search"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Search)#31763 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31766 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_category_children"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term)#31767 (17) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["in_post_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31768 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["post_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31769 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#26632 (33) { ["name"]=> string(4) "post" ["label"]=> string(9) "Berichten" ["labels"]=> object(stdClass)#26637 (34) { ["name"]=> string(9) "Berichten" ["singular_name"]=> string(7) "Bericht" ["add_new"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Bericht bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(16) "Bericht bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle berichten" ["archives"]=> string(16) "Berichtenarchief" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(9) "Berichten" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Bericht" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(5) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-post" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26634 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "posts" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["post"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31765 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#26632 (33) { ["name"]=> string(4) "post" ["label"]=> string(9) "Berichten" ["labels"]=> object(stdClass)#26637 (34) { ["name"]=> string(9) "Berichten" ["singular_name"]=> string(7) "Bericht" ["add_new"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Bericht bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(16) "Bericht bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle berichten" ["archives"]=> string(16) "Berichtenarchief" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(9) "Berichten" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Bericht" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(5) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-post" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26634 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "posts" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(2) { ["category"]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["post_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(11) "in_category" [1]=> string(20) "in_category_children" [2]=> string(11) "in_post_tag" [3]=> string(14) "post_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["page_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31771 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#7254 (33) { ["name"]=> string(4) "page" ["label"]=> string(8) "Pagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26635 (34) { ["name"]=> string(8) "Pagina's" ["singular_name"]=> string(6) "Pagina" ["add_new"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuwe pagina toevoegen" ["edit_item"]=> string(15) "Pagina bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["view_item"]=> string(15) "Pagina bekijken" ["view_items"]=> string(17) "Pagina's bekijken" ["search_items"]=> string(15) "Pagina's zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen pagina's gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen pagina's gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> string(12) "Hoofdpagina:" ["all_items"]=> string(13) "Alle pagina's" ["archives"]=> string(14) "Pagina-archief" ["attributes"]=> string(17) "Pagina attributen" ["insert_into_item"]=> string(18) "In pagina invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar deze pagina" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(20) "Paginalijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(21) "Paginalijst-navigatie" ["items_list"]=> string(11) "Paginalijst" ["item_published"]=> string(20) "Pagina gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(27) "Pagina privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(31) "Pagina teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(15) "Pagina gepland." ["item_updated"]=> string(18) "Pagina geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Pagina link" ["item_link_description"]=> string(25) "Een link naar een pagina." ["menu_name"]=> string(8) "Pagina's" ["name_admin_bar"]=> string(6) "Pagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(20) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-page" ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7259 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "pages" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["page"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31770 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#7254 (33) { ["name"]=> string(4) "page" ["label"]=> string(8) "Pagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26635 (34) { ["name"]=> string(8) "Pagina's" ["singular_name"]=> string(6) "Pagina" ["add_new"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuwe pagina toevoegen" ["edit_item"]=> string(15) "Pagina bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["view_item"]=> string(15) "Pagina bekijken" ["view_items"]=> string(17) "Pagina's bekijken" ["search_items"]=> string(15) "Pagina's zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen pagina's gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen pagina's gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> string(12) "Hoofdpagina:" ["all_items"]=> string(13) "Alle pagina's" ["archives"]=> string(14) "Pagina-archief" ["attributes"]=> string(17) "Pagina attributen" ["insert_into_item"]=> string(18) "In pagina invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar deze pagina" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(20) "Paginalijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(21) "Paginalijst-navigatie" ["items_list"]=> string(11) "Paginalijst" ["item_published"]=> string(20) "Pagina gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(27) "Pagina privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(31) "Pagina teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(15) "Pagina gepland." ["item_updated"]=> string(18) "Pagina geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Pagina link" ["item_link_description"]=> string(25) "Een link naar een pagina." ["menu_name"]=> string(8) "Pagina's" ["name_admin_bar"]=> string(6) "Pagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(20) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-page" ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7259 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "pages" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(14) "page_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["e-landing-page_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31773 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#26719 (33) { ["name"]=> string(14) "e-landing-page" ["label"]=> string(21) "Landingspagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26724 (34) { ["name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["singular_name"]=> string(14) "Landingspagina" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(30) "Voeg nieuwe landingspagina toe" ["edit_item"]=> string(21) "Bewerk landingspagina" ["new_item"]=> string(21) "Nieuwe landingspagina" ["view_item"]=> string(24) "Bekijk de landingspagina" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(26) "Zoek landingspagina's" ["not_found"]=> string(35) "Geen landingspagina's gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(49) "Geen landingspagina's gevonden in prullenbak" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["archives"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["name_admin_bar"]=> string(14) "Landingspagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> string(55) "edit.php?post_type=elementor_library&tabs_group=library" ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(1) { [0]=> string(22) "elementor_library_type" } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(14) "e-landing-page" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26721 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(14) "e-landing-page" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["e-landing-page"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31772 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#26719 (33) { ["name"]=> string(14) "e-landing-page" ["label"]=> string(21) "Landingspagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26724 (34) { ["name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["singular_name"]=> string(14) "Landingspagina" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(30) "Voeg nieuwe landingspagina toe" ["edit_item"]=> string(21) "Bewerk landingspagina" ["new_item"]=> string(21) "Nieuwe landingspagina" ["view_item"]=> string(24) "Bekijk de landingspagina" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(26) "Zoek landingspagina's" ["not_found"]=> string(35) "Geen landingspagina's gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(49) "Geen landingspagina's gevonden in prullenbak" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["archives"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["name_admin_bar"]=> string(14) "Landingspagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> string(55) "edit.php?post_type=elementor_library&tabs_group=library" ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(1) { [0]=> string(22) "elementor_library_type" } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(14) "e-landing-page" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26721 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(14) "e-landing-page" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(24) "e-landing-page_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["wpt_product_table_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31775 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#27425 (33) { ["name"]=> string(17) "wpt_product_table" ["label"]=> string(13) "Product Table" ["labels"]=> object(stdClass)#27430 (35) { ["name"]=> string(13) "Product Table" ["singular_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(7) "Add New" ["edit_item"]=> string(18) "Edit Product Table" ["new_item"]=> string(17) "New Product Table" ["view_item"]=> string(18) "View Product Table" ["view_items"]=> string(19) "View Product Tables" ["search_items"]=> string(20) "Search Product Table" ["not_found"]=> string(9) "Not found" ["not_found_in_trash"]=> string(18) "Not found in Trash" ["parent_item_colon"]=> string(17) "Parent Shortcode:" ["all_items"]=> string(13) "Product Table" ["archives"]=> string(22) "Product Table Archives" ["attributes"]=> string(24) "Product Table Attributes" ["insert_into_item"]=> string(25) "Insert into Product Table" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Uploaded to this Product Table" ["featured_image"]=> string(14) "Featured Image" ["set_featured_image"]=> string(18) "Set featured image" ["remove_featured_image"]=> string(21) "Remove featured image" ["use_featured_image"]=> string(21) "Use as featured image" ["filter_items_list"]=> string(25) "Filter Product Table list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Product Table list navigation" ["items_list"]=> string(18) "Product Table list" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["name_admin_bar"]=> string(13) "Product Table" ["update_item"]=> string(20) "Update Product Table" } ["description"]=> string(42) "Generate your shortcode for Product Table." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(40) ["menu_icon"]=> string(98) "https://delekkeredingenbakker.nl/wp-content/plugins/woo-product-table/assets/images/table_icon.png" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> string(21) "wpt_shortcode_metabox" ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(17) "wpt_product_table" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27427 (15) { ["edit_post"]=> string(22) "edit_wpt_product_table" ["read_post"]=> string(22) "read_wpt_product_table" ["delete_post"]=> string(24) "delete_wpt_product_table" ["edit_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" ["edit_others_posts"]=> string(30) "edit_others_wpt_product_tables" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(26) "publish_wpt_product_tables" ["read_private_posts"]=> string(31) "read_private_wpt_product_tables" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(17) "wpt_product_table" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["wpt_product_table"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31774 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#27425 (33) { ["name"]=> string(17) "wpt_product_table" ["label"]=> string(13) "Product Table" ["labels"]=> object(stdClass)#27430 (35) { ["name"]=> string(13) "Product Table" ["singular_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(7) "Add New" ["edit_item"]=> string(18) "Edit Product Table" ["new_item"]=> string(17) "New Product Table" ["view_item"]=> string(18) "View Product Table" ["view_items"]=> string(19) "View Product Tables" ["search_items"]=> string(20) "Search Product Table" ["not_found"]=> string(9) "Not found" ["not_found_in_trash"]=> string(18) "Not found in Trash" ["parent_item_colon"]=> string(17) "Parent Shortcode:" ["all_items"]=> string(13) "Product Table" ["archives"]=> string(22) "Product Table Archives" ["attributes"]=> string(24) "Product Table Attributes" ["insert_into_item"]=> string(25) "Insert into Product Table" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Uploaded to this Product Table" ["featured_image"]=> string(14) "Featured Image" ["set_featured_image"]=> string(18) "Set featured image" ["remove_featured_image"]=> string(21) "Remove featured image" ["use_featured_image"]=> string(21) "Use as featured image" ["filter_items_list"]=> string(25) "Filter Product Table list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Product Table list navigation" ["items_list"]=> string(18) "Product Table list" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["name_admin_bar"]=> string(13) "Product Table" ["update_item"]=> string(20) "Update Product Table" } ["description"]=> string(42) "Generate your shortcode for Product Table." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(40) ["menu_icon"]=> string(98) "https://delekkeredingenbakker.nl/wp-content/plugins/woo-product-table/assets/images/table_icon.png" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> string(21) "wpt_shortcode_metabox" ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(17) "wpt_product_table" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27427 (15) { ["edit_post"]=> string(22) "edit_wpt_product_table" ["read_post"]=> string(22) "read_wpt_product_table" ["delete_post"]=> string(24) "delete_wpt_product_table" ["edit_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" ["edit_others_posts"]=> string(30) "edit_others_wpt_product_tables" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(26) "publish_wpt_product_tables" ["read_private_posts"]=> string(31) "read_private_wpt_product_tables" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(17) "wpt_product_table" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(27) "wpt_product_table_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["header_footer_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31777 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#31195 (33) { ["name"]=> string(13) "header_footer" ["label"]=> string(15) "Header & Footer" ["labels"]=> object(stdClass)#31190 (35) { ["name"]=> string(15) "Header & Footer" ["singular_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["add_new"]=> string(7) "Add new" ["add_new_item"]=> string(23) "Add new Header & Footer" ["edit_item"]=> string(20) "Edit Header & Footer" ["new_item"]=> string(19) "New Header & Footer" ["view_item"]=> string(20) "View Header & Footer" ["view_items"]=> string(20) "View Header & Footer" ["search_items"]=> string(22) "Search Header & Footer" ["not_found"]=> string(24) "No Header & Footer found" ["not_found_in_trash"]=> string(33) "No Header & Footer found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["all_items"]=> string(19) "All Header & Footer" ["archives"]=> string(24) "Header & Footer archives" ["attributes"]=> string(26) "Header & Footer attributes" ["insert_into_item"]=> string(27) "Insert into Header & Footer" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Upload to this Header & Footer" ["featured_image"]=> string(39) "Featured image for this Header & Footer" ["set_featured_image"]=> string(43) "Set featured image for this Header & Footer" ["remove_featured_image"]=> string(46) "Remove featured image for this Header & Footer" ["use_featured_image"]=> string(46) "Use as featured image for this Header & Footer" ["filter_items_list"]=> string(27) "Filter Header & Footer list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(31) "Header & Footer list navigation" ["items_list"]=> string(20) "Header & Footer list" ["item_published"]=> string(25) "Header & Footer published" ["item_published_privately"]=> string(36) "Header & Footer published privately." ["item_reverted_to_draft"]=> string(34) "Header & Footer reverted to draft." ["item_scheduled"]=> string(25) "Header & Footer scheduled" ["item_updated"]=> string(24) "Header & Footer updated." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["parent"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["name_admin_bar"]=> string(15) "Header & Footer" } ["description"]=> string(42) "This post is for Medilac Header and Footer" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(16) "dashicons-hammer" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(13) "header_footer" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(false) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31193 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(13) "header-footer" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(0) "" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["header_footer"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31776 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#31195 (33) { ["name"]=> string(13) "header_footer" ["label"]=> string(15) "Header & Footer" ["labels"]=> object(stdClass)#31190 (35) { ["name"]=> string(15) "Header & Footer" ["singular_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["add_new"]=> string(7) "Add new" ["add_new_item"]=> string(23) "Add new Header & Footer" ["edit_item"]=> string(20) "Edit Header & Footer" ["new_item"]=> string(19) "New Header & Footer" ["view_item"]=> string(20) "View Header & Footer" ["view_items"]=> string(20) "View Header & Footer" ["search_items"]=> string(22) "Search Header & Footer" ["not_found"]=> string(24) "No Header & Footer found" ["not_found_in_trash"]=> string(33) "No Header & Footer found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["all_items"]=> string(19) "All Header & Footer" ["archives"]=> string(24) "Header & Footer archives" ["attributes"]=> string(26) "Header & Footer attributes" ["insert_into_item"]=> string(27) "Insert into Header & Footer" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Upload to this Header & Footer" ["featured_image"]=> string(39) "Featured image for this Header & Footer" ["set_featured_image"]=> string(43) "Set featured image for this Header & Footer" ["remove_featured_image"]=> string(46) "Remove featured image for this Header & Footer" ["use_featured_image"]=> string(46) "Use as featured image for this Header & Footer" ["filter_items_list"]=> string(27) "Filter Header & Footer list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(31) "Header & Footer list navigation" ["items_list"]=> string(20) "Header & Footer list" ["item_published"]=> string(25) "Header & Footer published" ["item_published_privately"]=> string(36) "Header & Footer published privately." ["item_reverted_to_draft"]=> string(34) "Header & Footer reverted to draft." ["item_scheduled"]=> string(25) "Header & Footer scheduled" ["item_updated"]=> string(24) "Header & Footer updated." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["parent"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["name_admin_bar"]=> string(15) "Header & Footer" } ["description"]=> string(42) "This post is for Medilac Header and Footer" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(16) "dashicons-hammer" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(13) "header_footer" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(false) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31193 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(13) "header-footer" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(0) "" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(23) "header_footer_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["attachment_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31779 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#7258 (33) { ["name"]=> string(10) "attachment" ["label"]=> string(5) "Media" ["labels"]=> object(stdClass)#26633 (34) { ["name"]=> string(5) "Media" ["singular_name"]=> string(5) "Media" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(14) "Media bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(19) "Bijlagepagina tonen" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(5) "Media" ["archives"]=> string(5) "Media" ["attributes"]=> string(18) "Bijlage attributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(5) "Media" ["name_admin_bar"]=> string(5) "Media" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(21) "dashicons-admin-media" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7263 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(12) "upload_files" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "media" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(30) "WP_REST_Attachments_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["attachment"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31778 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#7258 (33) { ["name"]=> string(10) "attachment" ["label"]=> string(5) "Media" ["labels"]=> object(stdClass)#26633 (34) { ["name"]=> string(5) "Media" ["singular_name"]=> string(5) "Media" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(14) "Media bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(19) "Bijlagepagina tonen" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(5) "Media" ["archives"]=> string(5) "Media" ["attributes"]=> string(18) "Bijlage attributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(5) "Media" ["name_admin_bar"]=> string(5) "Media" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(21) "dashicons-admin-media" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7263 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(12) "upload_files" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "media" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(30) "WP_REST_Attachments_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(20) "attachment_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["singular"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Singular)#31764 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(11) { [0]=> string(10) "front_page" [1]=> string(4) "post" [2]=> string(4) "page" [3]=> string(14) "e-landing-page" [4]=> string(17) "wpt_product_table" [5]=> string(13) "header_footer" [6]=> string(10) "attachment" [7]=> string(8) "child_of" [8]=> string(12) "any_child_of" [9]=> string(9) "by_author" [10]=> string(12) "not_found404" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["front_page"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Front_Page)#31780 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["child_of"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of)#31781 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["any_child_of"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Any_Child_Of)#31782 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\By_Author)#31783 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["not_found404"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Not_Found404)#31784 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["shop_page"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Shop_Page)#31787 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_search"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Search)#31788 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_cat"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31789 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31790 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_product_cat"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31792 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_product_cat_children"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term)#31793 (17) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } } ["in_product_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31794 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31795 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#27855 (33) { ["name"]=> string(7) "product" ["label"]=> string(9) "Producten" ["labels"]=> object(stdClass)#27929 (36) { ["name"]=> string(9) "Producten" ["singular_name"]=> string(7) "Product" ["add_new"]=> string(15) "Nieuw toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw product toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Product bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw product" ["view_item"]=> string(16) "Product bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Producten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Producten zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen producten gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen producten gevonden in de prullenbak" ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle producten" ["archives"]=> string(14) "Alle producten" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(21) "Toevoegen aan product" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar dit product" ["featured_image"]=> string(17) "Productafbeelding" ["set_featured_image"]=> string(27) "Productafbeelding instellen" ["remove_featured_image"]=> string(27) "Verwijder productafbeelding" ["use_featured_image"]=> string(29) "Gebruik als productafbeelding" ["filter_items_list"]=> string(16) "Filter producten" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(16) "Productnavigatie" ["items_list"]=> string(12) "Productlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Productlink" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een product." ["menu_name"]=> string(9) "Producten" ["edit"]=> string(8) "Bewerken" ["parent"]=> string(13) "Hoofd-product" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Product" } ["description"]=> string(59) "Dit is waar je door producten in deze winkel kunt bladeren." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(17) "dashicons-archive" ["capability_type"]=> string(7) "product" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> string(4) "shop" ["query_var"]=> string(7) "product" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27924 (15) { ["edit_post"]=> string(12) "edit_product" ["read_post"]=> string(12) "read_product" ["delete_post"]=> string(14) "delete_product" ["edit_posts"]=> string(13) "edit_products" ["edit_others_posts"]=> string(20) "edit_others_products" ["delete_posts"]=> string(15) "delete_products" ["publish_posts"]=> string(16) "publish_products" ["read_private_posts"]=> string(21) "read_private_products" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(23) "delete_private_products" ["delete_published_posts"]=> string(25) "delete_published_products" ["delete_others_posts"]=> string(22) "delete_others_products" ["edit_private_posts"]=> string(21) "edit_private_products" ["edit_published_posts"]=> string(23) "edit_published_products" ["create_posts"]=> string(13) "edit_products" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(8) "/product" ["with_front"]=> bool(false) ["feeds"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_archive"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Archive)#31786 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Archive":private]=> string(7) "product" ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Archive":private]=> array(2) { ["product_cat"]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["product_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(9) "shop_page" [1]=> string(14) "product_search" [2]=> string(11) "product_cat" [3]=> string(11) "product_tag" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31791 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#27855 (33) { ["name"]=> string(7) "product" ["label"]=> string(9) "Producten" ["labels"]=> object(stdClass)#27929 (36) { ["name"]=> string(9) "Producten" ["singular_name"]=> string(7) "Product" ["add_new"]=> string(15) "Nieuw toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw product toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Product bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw product" ["view_item"]=> string(16) "Product bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Producten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Producten zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen producten gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen producten gevonden in de prullenbak" ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle producten" ["archives"]=> string(14) "Alle producten" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(21) "Toevoegen aan product" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar dit product" ["featured_image"]=> string(17) "Productafbeelding" ["set_featured_image"]=> string(27) "Productafbeelding instellen" ["remove_featured_image"]=> string(27) "Verwijder productafbeelding" ["use_featured_image"]=> string(29) "Gebruik als productafbeelding" ["filter_items_list"]=> string(16) "Filter producten" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(16) "Productnavigatie" ["items_list"]=> string(12) "Productlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Productlink" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een product." ["menu_name"]=> string(9) "Producten" ["edit"]=> string(8) "Bewerken" ["parent"]=> string(13) "Hoofd-product" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Product" } ["description"]=> string(59) "Dit is waar je door producten in deze winkel kunt bladeren." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(17) "dashicons-archive" ["capability_type"]=> string(7) "product" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> string(4) "shop" ["query_var"]=> string(7) "product" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27924 (15) { ["edit_post"]=> string(12) "edit_product" ["read_post"]=> string(12) "read_product" ["delete_post"]=> string(14) "delete_product" ["edit_posts"]=> string(13) "edit_products" ["edit_others_posts"]=> string(20) "edit_others_products" ["delete_posts"]=> string(15) "delete_products" ["publish_posts"]=> string(16) "publish_products" ["read_private_posts"]=> string(21) "read_private_products" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(23) "delete_private_products" ["delete_published_posts"]=> string(25) "delete_published_products" ["delete_others_posts"]=> string(22) "delete_others_products" ["edit_private_posts"]=> string(21) "edit_private_products" ["edit_published_posts"]=> string(23) "edit_published_products" ["create_posts"]=> string(13) "edit_products" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(8) "/product" ["with_front"]=> bool(false) ["feeds"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(2) { ["product_cat"]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["product_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(14) "in_product_cat" [1]=> string(23) "in_product_cat_children" [2]=> string(14) "in_product_tag" [3]=> string(17) "product_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["woocommerce"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Woocommerce)#31785 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(2) { [0]=> string(15) "product_archive" [1]=> string(7) "product" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["cache":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager":private]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Cache)#26998 (1) { ["conditions":protected]=> array(4) { ["archive"]=> array(8) { [2071]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/40" } [1673]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/39" } [1651]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/38" } [1592]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/37" } [1539]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/36" } [1482]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/32" } [1471]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/34" } [1418]=> array(1) { [0]=> string(33) "include/product_archive/shop_page" } } ["single"]=> array(2) { [2051]=> array(1) { [0]=> string(33) "include/product/in_product_cat/40" } [23]=> array(1) { [0]=> string(15) "include/product" } } ["popup"]=> array(2) { [1055]=> array(1) { [0]=> string(24) "include/singular/page/40" } [766]=> array(1) { [0]=> string(35) "include/woocommerce/product_archive" } } ["header"]=> array(1) { [28]=> array(1) { [0]=> string(15) "include/general" } } } } ["location_cache":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager":private]=> array(1) { ["single"]=> array(1) { [23]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product)#31851 (18) { ["main_id":"Elementor\Core\Base\Document":private]=> int(23) ["is_saving":"Elementor\Core\Base\Document":private]=> bool(false) ["elements_iteration_actions":"Elementor\Core\Base\Document":private]=> array(0) { } ["post":protected]=> object(WP_Post)#31853 (24) { ["ID"]=> int(23) ["post_author"]=> string(1) "1" ["post_date"]=> string(19) "2019-12-18 14:11:39" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2019-12-18 14:11:39" ["post_content"]=> string(24) "

Verder winkelen

" ["post_title"]=> string(7) "Product" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(7) "product" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2020-03-25 15:49:15" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2020-03-25 15:49:15" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(68) "http://deldb.support-buddy.nl/?post_type=elementor_library&p=23" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(17) "elementor_library" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> int(23) ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(3) { ["id"]=> int(23) ["settings"]=> array(1) { ["preview_id"]=> string(4) "1347" } ["post_id"]=> int(23) } ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(true) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> array(72) { ["preview_id"]=> string(4) "1347" ["post_title"]=> string(7) "Product" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["page_template"]=> string(0) "" ["content_wrapper_html_tag"]=> string(3) "div" ["preview_type"]=> string(14) "single/product" ["preview_search_term"]=> string(0) "" ["background_background"]=> string(0) "" ["background_color"]=> string(0) "" ["background_color_stop"]=> array(3) { ["unit"]=> string(1) "%" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_color_b"]=> string(7) "#f2295b" ["background_color_b_stop"]=> array(3) { ["unit"]=> string(1) "%" ["size"]=> int(100) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_gradient_type"]=> string(6) "linear" ["background_gradient_angle"]=> array(3) { ["unit"]=> string(3) "deg" ["size"]=> int(180) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_gradient_position"]=> string(13) "center center" ["background_image"]=> array(2) { ["url"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["background_image_tablet"]=> array(2) { ["url"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["background_image_mobile"]=> array(2) { ["url"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["background_position"]=> string(0) "" ["background_position_tablet"]=> string(0) "" ["background_position_mobile"]=> string(0) "" ["background_xpos"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_xpos_tablet"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_xpos_mobile"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_ypos"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_ypos_tablet"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_ypos_mobile"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> int(0) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_attachment"]=> string(0) "" ["background_repeat"]=> string(0) "" ["background_repeat_tablet"]=> string(0) "" ["background_repeat_mobile"]=> string(0) "" ["background_size"]=> string(0) "" ["background_size_tablet"]=> string(0) "" ["background_size_mobile"]=> string(0) "" ["background_bg_width"]=> array(3) { ["unit"]=> string(1) "%" ["size"]=> int(100) ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_bg_width_tablet"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> string(0) "" ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_bg_width_mobile"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> string(0) "" ["sizes"]=> array(0) { } } ["background_video_link"]=> string(0) "" ["background_video_start"]=> string(0) "" ["background_video_end"]=> string(0) "" ["background_play_once"]=> string(0) "" ["background_play_on_mobile"]=> string(0) "" ["background_privacy_mode"]=> string(0) "" ["background_video_fallback"]=> array(2) { ["url"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["background_slideshow_gallery"]=> array(0) { } ["background_slideshow_loop"]=> string(3) "yes" ["background_slideshow_slide_duration"]=> int(5000) ["background_slideshow_slide_transition"]=> string(4) "fade" ["background_slideshow_transition_duration"]=> int(500) ["background_slideshow_background_size"]=> string(0) "" ["background_slideshow_background_size_tablet"]=> string(0) "" ["background_slideshow_background_size_mobile"]=> string(0) "" ["background_slideshow_background_position"]=> string(0) "" ["background_slideshow_background_position_tablet"]=> string(0) "" ["background_slideshow_background_position_mobile"]=> string(0) "" ["background_slideshow_lazyload"]=> string(0) "" ["background_slideshow_ken_burns"]=> string(0) "" ["background_slideshow_ken_burns_zoom_direction"]=> string(2) "in" ["padding"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(0) "" ["right"]=> string(0) "" ["bottom"]=> string(0) "" ["left"]=> string(0) "" ["isLinked"]=> bool(true) } ["padding_tablet"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(0) "" ["right"]=> string(0) "" ["bottom"]=> string(0) "" ["left"]=> string(0) "" ["isLinked"]=> bool(true) } ["padding_mobile"]=> array(6) { ["unit"]=> string(2) "px" ["top"]=> string(0) "" ["right"]=> string(0) "" ["bottom"]=> string(0) "" ["left"]=> string(0) "" ["isLinked"]=> bool(true) } ["custom_css"]=> string(0) "" ["scroll_snap"]=> string(0) "" ["scroll_snap_position"]=> string(0) "" ["scroll_snap_position_tablet"]=> string(0) "" ["scroll_snap_position_mobile"]=> string(0) "" ["scroll_snap_padding"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> string(0) "" ["sizes"]=> array(0) { } } ["scroll_snap_padding_tablet"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> string(0) "" ["sizes"]=> array(0) { } } ["scroll_snap_padding_mobile"]=> array(3) { ["unit"]=> string(2) "px" ["size"]=> string(0) "" ["sizes"]=> array(0) { } } ["force_stop"]=> string(0) "" ["force_stop_tablet"]=> string(0) "" ["force_stop_mobile"]=> string(0) "" } } } } } ["templates_types"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Templates_Types_Manager)#27001 (1) { ["docs_types":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Templates_Types_Manager":private]=> array(9) { ["section"]=> string(51) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Section" ["header"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Header" ["footer"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Footer" ["single"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Single" ["single-post"]=> string(55) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Single_Post" ["single-page"]=> string(55) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Single_Page" ["archive"]=> string(51) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Archive" ["search-results"]=> string(58) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Search_Results" ["error-404"]=> string(53) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Error_404" } } ["preview"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Preview_Manager)#27002 (0) { } ["locations"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Locations_Manager)#27010 (8) { ["core_locations":protected]=> array(4) { ["header"]=> array(4) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["label"]=> string(6) "Header" ["edit_in_content"]=> bool(false) } ["footer"]=> array(4) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["label"]=> string(6) "Footer" ["edit_in_content"]=> bool(false) } ["archive"]=> array(5) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["overwrite"]=> bool(true) ["label"]=> string(7) "Archive" ["edit_in_content"]=> bool(true) } ["single"]=> array(4) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["label"]=> string(6) "Single" ["edit_in_content"]=> bool(true) } } ["locations":protected]=> array(8) { ["header"]=> array(6) { ["label"]=> string(6) "Header" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(22) "elementor/theme/header" ["is_core"]=> bool(true) } ["footer"]=> array(6) { ["label"]=> string(6) "Footer" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(22) "elementor/theme/footer" ["is_core"]=> bool(true) } ["archive"]=> array(7) { ["label"]=> string(7) "Archive" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(true) ["hook"]=> string(23) "elementor/theme/archive" ["is_core"]=> bool(true) ["overwrite"]=> bool(true) } ["single"]=> array(6) { ["label"]=> string(6) "Single" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(true) ["hook"]=> string(22) "elementor/theme/single" ["is_core"]=> bool(true) } ["popup"]=> array(5) { ["label"]=> string(5) "Popup" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(21) "elementor/theme/popup" } ["elementor_head"]=> array(5) { ["label"]=> string(14) "elementor_head" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(30) "elementor/theme/elementor_head" } ["elementor_body_start"]=> array(5) { ["label"]=> string(20) "elementor_body_start" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(36) "elementor/theme/elementor_body_start" } ["elementor_body_end"]=> array(5) { ["label"]=> string(18) "elementor_body_end" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(34) "elementor/theme/elementor_body_end" } } ["did_locations":protected]=> array(0) { } ["current_location":protected]=> NULL ["current_page_template":protected]=> string(0) "" ["locations_queue":protected]=> array(0) { } ["locations_printed":protected]=> array(0) { } ["locations_skipped":protected]=> array(0) { } } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["posts"]=> object(ElementorPro\Modules\Posts\Module)#27018 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["gallery"]=> object(ElementorPro\Modules\Gallery\Module)#27022 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["forms"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Module)#27023 (5) { ["actions_registrar"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Registrars\Form_Actions_Registrar)#27275 (1) { ["items":"ElementorPro\Core\Utils\Registrar":private]=> array(14) { ["save-to-database"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Actions\Save_To_Database)#27277 (2) { ["submission_id":"ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Actions\Save_To_Database":private]=> NULL ["actions_succeeded_count":"ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Actions\Save_To_Database":private]=> int(0) } ["email"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Email)#27280 (0) { } ["email2"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Email2)#27281 (0) { } ["redirect"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Redirect)#27282 (0) { } ["webhook"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Webhook)#27283 (0) { } ["mailchimp"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Mailchimp)#27284 (1) { ["api_key":"ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Mailchimp":private]=> NULL } ["drip"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Drip)#27286 (0) { } ["activecampaign"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Activecampaign)#27288 (0) { } ["getresponse"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Getresponse)#27290 (0) { } ["convertkit"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Convertkit)#27292 (0) { } ["mailerlite"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Mailerlite)#27294 (0) { } ["slack"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Slack)#27296 (0) { } ["discord"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Discord)#27297 (0) { } ["popup"]=> object(ElementorPro\Modules\Popup\Form_Action)#27422 (0) { } } } ["fields_registrar"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Registrars\Form_Fields_Registrar)#27298 (1) { ["items":"ElementorPro\Core\Utils\Registrar":private]=> array(7) { ["time"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Time)#27299 (2) { ["depended_scripts"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } ["depended_styles"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } } ["date"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Date)#27304 (2) { ["depended_scripts"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } ["depended_styles"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } } ["tel"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Tel)#27309 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["number"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Number)#27314 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["acceptance"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Acceptance)#27319 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["upload"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Upload)#27324 (3) { ["fixed_files_indices":"ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Upload":private]=> bool(false) ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["step"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Step)#27330 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } } } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(4) { ["recaptcha"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Classes\Recaptcha_Handler)#27024 (0) { } ["recaptcha_v3"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Classes\Recaptcha_V3_Handler)#27251 (0) { } ["honeypot"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Classes\Honeypot_Handler)#27256 (0) { } ["form-submissions"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Component)#26960 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["slides"]=> object(ElementorPro\Modules\Slides\Module)#27335 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["nav-menu"]=> object(ElementorPro\Modules\NavMenu\Module)#27336 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["animated-headline"]=> object(ElementorPro\Modules\AnimatedHeadline\Module)#27337 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["hotspot"]=> object(ElementorPro\Modules\Hotspot\Module)#27338 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["pricing"]=> object(ElementorPro\Modules\Pricing\Module)#27339 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["flip-box"]=> object(ElementorPro\Modules\FlipBox\Module)#27340 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["call-to-action"]=> object(ElementorPro\Modules\CallToAction\Module)#27341 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["carousel"]=> object(ElementorPro\Modules\Carousel\Module)#27342 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["table-of-contents"]=> object(ElementorPro\Modules\TableOfContents\Module)#27343 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["countdown"]=> object(ElementorPro\Modules\Countdown\Module)#27344 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["share-buttons"]=> object(ElementorPro\Modules\ShareButtons\Module)#27345 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["theme-elements"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeElements\Module)#27347 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["blockquote"]=> object(ElementorPro\Modules\Blockquote\Module)#27348 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["custom-code"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomCode\Module)#27349 (4) { ["meta_box"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomCode\Custom_Code_Metabox)#27350 (0) { } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["woocommerce"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Module)#27369 (6) { ["docs_types":protected]=> array(3) { ["product-post"]=> string(55) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product_Post" ["product"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product" ["product-archive"]=> string(58) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product_Archive" } ["use_mini_cart_template":protected]=> bool(true) ["woocommerce_notices_elements":protected]=> array(0) { } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["social"]=> object(ElementorPro\Modules\Social\Module)#27402 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(1) { ["facebook_sdk"]=> object(ElementorPro\Modules\Social\Classes\Facebook_SDK_Manager)#27403 (0) { } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["library"]=> object(ElementorPro\Modules\Library\Module)#27404 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["dynamic-tags"]=> object(ElementorPro\Modules\DynamicTags\Module)#27408 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["scroll-snap"]=> object(ElementorPro\Modules\ScrollSnap\Module)#27409 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["sticky"]=> object(ElementorPro\Modules\Sticky\Module)#27410 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["lottie"]=> object(ElementorPro\Modules\Lottie\Module)#27411 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["code-highlight"]=> object(ElementorPro\Modules\CodeHighlight\Module)#27412 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["video-playlist"]=> object(ElementorPro\Modules\VideoPlaylist\Module)#27413 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["payments"]=> object(ElementorPro\Modules\Payments\Module)#27414 (5) { ["secret_key"]=> string(0) "" ["stripe_handler":"ElementorPro\Modules\Payments\Module":private]=> object(ElementorPro\Modules\Payments\Classes\Stripe_Handler)#27415 (0) { } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["progress-tracker"]=> object(ElementorPro\Modules\ProgressTracker\Module)#27420 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } } ["upgrade"]=> object(ElementorPro\Core\Upgrade\Manager)#27421 (6) { ["current_version":protected]=> string(5) "3.7.2" ["query_limit":protected]=> int(100) ["task_runner":protected]=> NULL ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["editor"]=> object(ElementorPro\Core\Editor\Editor)#8227 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["preview"]=> object(ElementorPro\Core\Preview\Preview)#8229 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["admin"]=> NULL ["app"]=> object(ElementorPro\Core\App\App)#8231 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(3) { ["site-editor"]=> object(ElementorPro\Core\App\Modules\SiteEditor\Module)#8232 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["kit-library"]=> object(ElementorPro\Core\App\Modules\KitLibrary\Module)#8245 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["onboarding"]=> object(ElementorPro\Core\App\Modules\Onboarding\Module)#8249 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["license_admin"]=> NULL ["integrations"]=> NULL ["notifications"]=> NULL ["classes_aliases":"ElementorPro\Plugin":private]=> array(3) { ["ElementorPro\Modules\PanelPostsControl\Module"]=> string(40) "ElementorPro\Modules\QueryControl\Module" ["ElementorPro\Modules\PanelPostsControl\Controls\Group_Control_Posts"]=> string(62) "ElementorPro\Modules\QueryControl\Controls\Group_Control_Posts" ["ElementorPro\Modules\PanelPostsControl\Controls\Query"]=> string(48) "ElementorPro\Modules\QueryControl\Controls\Query" } ["updater"]=> object(ElementorPro\License\Updater)#8257 (4) { ["plugin_version"]=> string(5) "3.7.2" ["plugin_name"]=> string(31) "elementor-pro/elementor-pro.php" ["plugin_slug"]=> string(13) "elementor-pro" ["response_transient_key":"ElementorPro\License\Updater":private]=> string(32) "7238c9070c32ed98a38810e053129a9a" } }

Moscovische Tulband

7,25