object(ElementorPro\Plugin)#8098 (11) { ["modules_manager"]=> object(ElementorPro\Core\Modules_Manager)#26892 (1) { ["modules":"ElementorPro\Core\Modules_Manager":private]=> array(43) { ["query-control"]=> object(ElementorPro\Modules\QueryControl\Module)#26893 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["custom-attributes"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomAttributes\Module)#26894 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["custom-css"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomCss\Module)#26897 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["page-transitions"]=> object(ElementorPro\Modules\PageTransitions\Module)#26899 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["role-manager"]=> object(ElementorPro\Modules\RoleManager\Module)#26902 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["global-widget"]=> object(ElementorPro\Modules\GlobalWidget\Module)#26904 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32183 (1) { ["name"]=> string(40) "ElementorPro\Modules\GlobalWidget\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["assets-manager"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\Module)#26918 (4) { ["asset_managers":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\Module":private]=> array(2) { ["font"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager)#26919 (4) { ["post_type_object":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager":private]=> object(WP_Post_Type)#31303 (33) { ["name"]=> string(14) "elementor_font" ["label"]=> string(12) "Custom Fonts" ["labels"]=> object(stdClass)#31298 (34) { ["name"]=> string(12) "Custom Fonts" ["singular_name"]=> string(4) "Font" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(12) "Add New Font" ["edit_item"]=> string(9) "Edit Font" ["new_item"]=> string(8) "New Font" ["view_item"]=> string(9) "View Font" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(11) "Search Font" ["not_found"]=> string(14) "No fonts found" ["not_found_in_trash"]=> string(23) "No fonts found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(9) "All Fonts" ["archives"]=> string(9) "All Fonts" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(12) "Custom Fonts" ["name_admin_bar"]=> string(4) "Font" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(14) "elementor_font" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31301 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["taxonomy_object":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager":private]=> object(WP_Taxonomy)#31299 (29) { ["name"]=> string(19) "elementor_font_type" ["label"]=> string(10) "Font Types" ["labels"]=> object(stdClass)#31294 (31) { ["name"]=> string(10) "Font Types" ["singular_name"]=> string(9) "Font Type" ["search_items"]=> string(17) "Search Font Types" ["popular_items"]=> string(18) "Popular Font Types" ["all_items"]=> string(14) "All Font Types" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(14) "Edit Font Type" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update Font Type" ["add_new_item"]=> string(17) "Add New Font Type" ["new_item_name"]=> string(18) "New Font Type Name" ["separate_items_with_commas"]=> string(31) "Separate Font Types with commas" ["add_or_remove_items"]=> string(24) "Add or remove Font Types" ["choose_from_most_used"]=> string(36) "Choose from the most used Font Types" ["not_found"]=> string(20) "No Font Types found." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(10) "Font Types" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Font Type" ["archives"]=> string(14) "All Font Types" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> array(2) { [0]=> *RECURSION* [1]=> string(22) "print_taxonomy_metabox" } ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(14) "elementor_font" } ["cap"]=> object(stdClass)#31300 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["assign_terms"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["enqueued_fonts":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts_Manager":private]=> array(0) { } ["font_types":protected]=> array(2) { ["custom"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts\Custom_Fonts)#26924 (1) { ["font_preview_phrase":protected]=> string(40) "Elementor Is Making the Web Beautiful!!!" } ["typekit"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts\Typekit_Fonts)#26928 (4) { ["kit_enqueued":protected]=> bool(false) ["error":protected]=> string(0) "" ["api_base":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Fonts\Typekit_Fonts":private]=> string(36) "https://typekit.com/api/v1/json/kits" ["font_preview_phrase":protected]=> string(40) "Elementor Is Making the Web Beautiful!!!" } } } ["icon"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons_Manager)#26931 (3) { ["post_type_object":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons_Manager":private]=> object(WP_Post_Type)#31295 (33) { ["name"]=> string(15) "elementor_icons" ["label"]=> string(12) "Custom Icons" ["labels"]=> object(stdClass)#31290 (34) { ["name"]=> string(12) "Custom Icons" ["singular_name"]=> string(8) "Icon Set" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(16) "Add New Icon Set" ["edit_item"]=> string(13) "Edit Icon Set" ["new_item"]=> string(12) "New Icon Set" ["view_item"]=> string(9) "View Icon" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(15) "Search Icon Set" ["not_found"]=> string(14) "No icons found" ["not_found_in_trash"]=> string(23) "No icons found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(9) "All Icons" ["archives"]=> string(9) "All Icons" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(12) "Custom Icons" ["name_admin_bar"]=> string(8) "Icon Set" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(15) "elementor_icons" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31293 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["enqueued_fonts":"ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons_Manager":private]=> array(0) { } ["icon_types":protected]=> array(2) { ["custom"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons\Custom_Icons)#26932 (1) { ["current_post_id"]=> int(0) } ["font-awesome-pro"]=> object(ElementorPro\Modules\AssetsManager\AssetTypes\Icons\Font_Awesome_Pro)#26934 (0) { } } } } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["popup"]=> object(ElementorPro\Modules\Popup\Module)#26935 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(1) { ["form-action"]=> object(ElementorPro\Modules\Popup\Form_Action)#27422 (0) { } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["motion-fx"]=> object(ElementorPro\Modules\MotionFX\Module)#26938 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["usage"]=> object(ElementorPro\Modules\Usage\Module)#26946 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["screenshots"]=> object(ElementorPro\Modules\Screenshots\Module)#26947 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["compatibility-tag"]=> object(ElementorPro\Modules\CompatibilityTag\Module)#26951 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(1) { ["compatibility-tag-pro-handler"]=> object(ElementorPro\Modules\CompatibilityTag\Compatibility_Tag_Component)#26952 (4) { ["compatibility_tag_service":"Elementor\Modules\CompatibilityTag\Base_Module":private]=> NULL ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["admin-top-bar"]=> object(ElementorPro\Modules\AdminTopBar\Module)#26957 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["notes"]=> object(ElementorPro\Modules\Notes\Module)#26961 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["theme-builder"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Module)#26995 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32185 (1) { ["name"]=> string(40) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(5) { ["theme_support"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Theme_Support)#26996 (0) { } ["conditions"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager)#26997 (3) { ["conditions":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager":private]=> array(42) { ["general"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\General)#31754 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(3) { [0]=> string(7) "archive" [1]=> string(8) "singular" [2]=> string(11) "woocommerce" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31757 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["child_of_category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of_Term)#31758 (17) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["any_child_of_category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Any_Child_Of_Term)#31759 (18) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Any_Child_Of_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["post_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31760 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["post_archive"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_Archive)#31756 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_Archive":private]=> object(WP_Post_Type)#26632 (33) { ["name"]=> string(4) "post" ["label"]=> string(9) "Berichten" ["labels"]=> object(stdClass)#26637 (34) { ["name"]=> string(9) "Berichten" ["singular_name"]=> string(7) "Bericht" ["add_new"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Bericht bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(16) "Bericht bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle berichten" ["archives"]=> string(16) "Berichtenarchief" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(9) "Berichten" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Bericht" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(5) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-post" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26634 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "posts" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_Archive":private]=> array(2) { ["category"]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["post_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(8) "category" [1]=> string(17) "child_of_category" [2]=> string(21) "any_child_of_category" [3]=> string(8) "post_tag" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["archive"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Archive)#31755 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(6) "author" [1]=> string(4) "date" [2]=> string(6) "search" [3]=> string(12) "post_archive" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Author)#31761 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["date"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Date)#31762 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["search"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Search)#31763 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_category"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31766 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_category_children"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term)#31767 (17) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["in_post_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31768 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["post_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31769 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#26632 (33) { ["name"]=> string(4) "post" ["label"]=> string(9) "Berichten" ["labels"]=> object(stdClass)#26637 (34) { ["name"]=> string(9) "Berichten" ["singular_name"]=> string(7) "Bericht" ["add_new"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Bericht bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(16) "Bericht bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle berichten" ["archives"]=> string(16) "Berichtenarchief" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(9) "Berichten" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Bericht" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(5) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-post" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26634 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "posts" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["post"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31765 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#26632 (33) { ["name"]=> string(4) "post" ["label"]=> string(9) "Berichten" ["labels"]=> object(stdClass)#26637 (34) { ["name"]=> string(9) "Berichten" ["singular_name"]=> string(7) "Bericht" ["add_new"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Bericht bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(16) "Bericht bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle berichten" ["archives"]=> string(16) "Berichtenarchief" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(9) "Berichten" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Bericht" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(5) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-post" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26634 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "posts" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(2) { ["category"]=> object(WP_Taxonomy)#7321 (29) { ["name"]=> string(8) "category" ["label"]=> string(12) "Categorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#7300 (30) { ["name"]=> string(12) "Categorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(23) "Categorieën doorzoeken" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(17) "Categorie updaten" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(20) "Nieuwe categorienaam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(27) "Geen categorieën gevonden." ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(14) "Categorie link" ["item_link_description"]=> string(28) "Een link naar een categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(8) "category" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7308 (4) { ["manage_terms"]=> string(17) "manage_categories" ["edit_terms"]=> string(15) "edit_categories" ["delete_terms"]=> string(17) "delete_categories" ["assign_terms"]=> string(17) "assign_categories" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(512) ["slug"]=> string(8) "category" } ["query_var"]=> string(13) "category_name" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(10) "categories" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } ["post_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#7225 (29) { ["name"]=> string(8) "post_tag" ["label"]=> string(4) "Tags" ["labels"]=> object(stdClass)#7304 (30) { ["name"]=> string(4) "Tags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(11) "Tags zoeken" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(14) "Nieuwe tagnaam" ["separate_items_with_commas"]=> string(26) "Tags scheiden door komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(32) "Kies uit de meest gebruikte tags" ["not_found"]=> string(19) "Geen tags gevonden." ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(8) "Tag link" ["item_link_description"]=> string(22) "Een link naar een tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(8) "post_tag" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(true) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(4) "post" } ["cap"]=> object(stdClass)#7226 (4) { ["manage_terms"]=> string(16) "manage_post_tags" ["edit_terms"]=> string(14) "edit_post_tags" ["delete_terms"]=> string(16) "delete_post_tags" ["assign_terms"]=> string(16) "assign_post_tags" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1024) ["slug"]=> string(3) "tag" } ["query_var"]=> string(3) "tag" ["update_count_callback"]=> string(0) "" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(4) "tags" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Terms_Controller" ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(true) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(11) "in_category" [1]=> string(20) "in_category_children" [2]=> string(11) "in_post_tag" [3]=> string(14) "post_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["page_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31771 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#7254 (33) { ["name"]=> string(4) "page" ["label"]=> string(8) "Pagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26635 (34) { ["name"]=> string(8) "Pagina's" ["singular_name"]=> string(6) "Pagina" ["add_new"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuwe pagina toevoegen" ["edit_item"]=> string(15) "Pagina bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["view_item"]=> string(15) "Pagina bekijken" ["view_items"]=> string(17) "Pagina's bekijken" ["search_items"]=> string(15) "Pagina's zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen pagina's gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen pagina's gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> string(12) "Hoofdpagina:" ["all_items"]=> string(13) "Alle pagina's" ["archives"]=> string(14) "Pagina-archief" ["attributes"]=> string(17) "Pagina attributen" ["insert_into_item"]=> string(18) "In pagina invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar deze pagina" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(20) "Paginalijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(21) "Paginalijst-navigatie" ["items_list"]=> string(11) "Paginalijst" ["item_published"]=> string(20) "Pagina gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(27) "Pagina privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(31) "Pagina teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(15) "Pagina gepland." ["item_updated"]=> string(18) "Pagina geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Pagina link" ["item_link_description"]=> string(25) "Een link naar een pagina." ["menu_name"]=> string(8) "Pagina's" ["name_admin_bar"]=> string(6) "Pagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(20) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-page" ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7259 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "pages" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["page"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31770 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#7254 (33) { ["name"]=> string(4) "page" ["label"]=> string(8) "Pagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26635 (34) { ["name"]=> string(8) "Pagina's" ["singular_name"]=> string(6) "Pagina" ["add_new"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuwe pagina toevoegen" ["edit_item"]=> string(15) "Pagina bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuwe pagina" ["view_item"]=> string(15) "Pagina bekijken" ["view_items"]=> string(17) "Pagina's bekijken" ["search_items"]=> string(15) "Pagina's zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen pagina's gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen pagina's gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> string(12) "Hoofdpagina:" ["all_items"]=> string(13) "Alle pagina's" ["archives"]=> string(14) "Pagina-archief" ["attributes"]=> string(17) "Pagina attributen" ["insert_into_item"]=> string(18) "In pagina invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar deze pagina" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(20) "Paginalijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(21) "Paginalijst-navigatie" ["items_list"]=> string(11) "Paginalijst" ["item_published"]=> string(20) "Pagina gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(27) "Pagina privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(31) "Pagina teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(15) "Pagina gepland." ["item_updated"]=> string(18) "Pagina geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Pagina link" ["item_link_description"]=> string(25) "Een link naar een pagina." ["menu_name"]=> string(8) "Pagina's" ["name_admin_bar"]=> string(6) "Pagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(20) ["menu_icon"]=> string(20) "dashicons-admin-page" ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7259 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "pages" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(14) "page_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["e-landing-page_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31773 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#26719 (33) { ["name"]=> string(14) "e-landing-page" ["label"]=> string(21) "Landingspagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26724 (34) { ["name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["singular_name"]=> string(14) "Landingspagina" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(30) "Voeg nieuwe landingspagina toe" ["edit_item"]=> string(21) "Bewerk landingspagina" ["new_item"]=> string(21) "Nieuwe landingspagina" ["view_item"]=> string(24) "Bekijk de landingspagina" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(26) "Zoek landingspagina's" ["not_found"]=> string(35) "Geen landingspagina's gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(49) "Geen landingspagina's gevonden in prullenbak" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["archives"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["name_admin_bar"]=> string(14) "Landingspagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> string(55) "edit.php?post_type=elementor_library&tabs_group=library" ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(1) { [0]=> string(22) "elementor_library_type" } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(14) "e-landing-page" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26721 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(14) "e-landing-page" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["e-landing-page"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31772 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#26719 (33) { ["name"]=> string(14) "e-landing-page" ["label"]=> string(21) "Landingspagina's" ["labels"]=> object(stdClass)#26724 (34) { ["name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["singular_name"]=> string(14) "Landingspagina" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(30) "Voeg nieuwe landingspagina toe" ["edit_item"]=> string(21) "Bewerk landingspagina" ["new_item"]=> string(21) "Nieuwe landingspagina" ["view_item"]=> string(24) "Bekijk de landingspagina" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(26) "Zoek landingspagina's" ["not_found"]=> string(35) "Geen landingspagina's gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(49) "Geen landingspagina's gevonden in prullenbak" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["archives"]=> string(26) "Alle landingspagina's" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(21) "Landingspagina's" ["name_admin_bar"]=> string(14) "Landingspagina" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> string(55) "edit.php?post_type=elementor_library&tabs_group=library" ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "page" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(1) { [0]=> string(22) "elementor_library_type" } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(14) "e-landing-page" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#26721 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_page" ["read_post"]=> string(9) "read_page" ["delete_post"]=> string(11) "delete_page" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_pages" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_pages" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_pages" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_pages" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_pages" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_pages" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_pages" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_pages" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_pages" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_pages" ["create_posts"]=> string(10) "edit_pages" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(14) "e-landing-page" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(24) "e-landing-page_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["wpt_product_table_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31775 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#27425 (33) { ["name"]=> string(17) "wpt_product_table" ["label"]=> string(13) "Product Table" ["labels"]=> object(stdClass)#27430 (35) { ["name"]=> string(13) "Product Table" ["singular_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(7) "Add New" ["edit_item"]=> string(18) "Edit Product Table" ["new_item"]=> string(17) "New Product Table" ["view_item"]=> string(18) "View Product Table" ["view_items"]=> string(19) "View Product Tables" ["search_items"]=> string(20) "Search Product Table" ["not_found"]=> string(9) "Not found" ["not_found_in_trash"]=> string(18) "Not found in Trash" ["parent_item_colon"]=> string(17) "Parent Shortcode:" ["all_items"]=> string(13) "Product Table" ["archives"]=> string(22) "Product Table Archives" ["attributes"]=> string(24) "Product Table Attributes" ["insert_into_item"]=> string(25) "Insert into Product Table" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Uploaded to this Product Table" ["featured_image"]=> string(14) "Featured Image" ["set_featured_image"]=> string(18) "Set featured image" ["remove_featured_image"]=> string(21) "Remove featured image" ["use_featured_image"]=> string(21) "Use as featured image" ["filter_items_list"]=> string(25) "Filter Product Table list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Product Table list navigation" ["items_list"]=> string(18) "Product Table list" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["name_admin_bar"]=> string(13) "Product Table" ["update_item"]=> string(20) "Update Product Table" } ["description"]=> string(42) "Generate your shortcode for Product Table." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(40) ["menu_icon"]=> string(98) "https://delekkeredingenbakker.nl/wp-content/plugins/woo-product-table/assets/images/table_icon.png" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> string(21) "wpt_shortcode_metabox" ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(17) "wpt_product_table" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27427 (15) { ["edit_post"]=> string(22) "edit_wpt_product_table" ["read_post"]=> string(22) "read_wpt_product_table" ["delete_post"]=> string(24) "delete_wpt_product_table" ["edit_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" ["edit_others_posts"]=> string(30) "edit_others_wpt_product_tables" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(26) "publish_wpt_product_tables" ["read_private_posts"]=> string(31) "read_private_wpt_product_tables" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(17) "wpt_product_table" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["wpt_product_table"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31774 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#27425 (33) { ["name"]=> string(17) "wpt_product_table" ["label"]=> string(13) "Product Table" ["labels"]=> object(stdClass)#27430 (35) { ["name"]=> string(13) "Product Table" ["singular_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(7) "Add New" ["edit_item"]=> string(18) "Edit Product Table" ["new_item"]=> string(17) "New Product Table" ["view_item"]=> string(18) "View Product Table" ["view_items"]=> string(19) "View Product Tables" ["search_items"]=> string(20) "Search Product Table" ["not_found"]=> string(9) "Not found" ["not_found_in_trash"]=> string(18) "Not found in Trash" ["parent_item_colon"]=> string(17) "Parent Shortcode:" ["all_items"]=> string(13) "Product Table" ["archives"]=> string(22) "Product Table Archives" ["attributes"]=> string(24) "Product Table Attributes" ["insert_into_item"]=> string(25) "Insert into Product Table" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Uploaded to this Product Table" ["featured_image"]=> string(14) "Featured Image" ["set_featured_image"]=> string(18) "Set featured image" ["remove_featured_image"]=> string(21) "Remove featured image" ["use_featured_image"]=> string(21) "Use as featured image" ["filter_items_list"]=> string(25) "Filter Product Table list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Product Table list navigation" ["items_list"]=> string(18) "Product Table list" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(13) "PRODUCT TABLE" ["name_admin_bar"]=> string(13) "Product Table" ["update_item"]=> string(20) "Update Product Table" } ["description"]=> string(42) "Generate your shortcode for Product Table." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(40) ["menu_icon"]=> string(98) "https://delekkeredingenbakker.nl/wp-content/plugins/woo-product-table/assets/images/table_icon.png" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> string(21) "wpt_shortcode_metabox" ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(17) "wpt_product_table" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27427 (15) { ["edit_post"]=> string(22) "edit_wpt_product_table" ["read_post"]=> string(22) "read_wpt_product_table" ["delete_post"]=> string(24) "delete_wpt_product_table" ["edit_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" ["edit_others_posts"]=> string(30) "edit_others_wpt_product_tables" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(26) "publish_wpt_product_tables" ["read_private_posts"]=> string(31) "read_private_wpt_product_tables" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(23) "edit_wpt_product_tables" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(17) "wpt_product_table" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(27) "wpt_product_table_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["header_footer_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31777 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#31195 (33) { ["name"]=> string(13) "header_footer" ["label"]=> string(15) "Header & Footer" ["labels"]=> object(stdClass)#31190 (35) { ["name"]=> string(15) "Header & Footer" ["singular_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["add_new"]=> string(7) "Add new" ["add_new_item"]=> string(23) "Add new Header & Footer" ["edit_item"]=> string(20) "Edit Header & Footer" ["new_item"]=> string(19) "New Header & Footer" ["view_item"]=> string(20) "View Header & Footer" ["view_items"]=> string(20) "View Header & Footer" ["search_items"]=> string(22) "Search Header & Footer" ["not_found"]=> string(24) "No Header & Footer found" ["not_found_in_trash"]=> string(33) "No Header & Footer found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["all_items"]=> string(19) "All Header & Footer" ["archives"]=> string(24) "Header & Footer archives" ["attributes"]=> string(26) "Header & Footer attributes" ["insert_into_item"]=> string(27) "Insert into Header & Footer" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Upload to this Header & Footer" ["featured_image"]=> string(39) "Featured image for this Header & Footer" ["set_featured_image"]=> string(43) "Set featured image for this Header & Footer" ["remove_featured_image"]=> string(46) "Remove featured image for this Header & Footer" ["use_featured_image"]=> string(46) "Use as featured image for this Header & Footer" ["filter_items_list"]=> string(27) "Filter Header & Footer list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(31) "Header & Footer list navigation" ["items_list"]=> string(20) "Header & Footer list" ["item_published"]=> string(25) "Header & Footer published" ["item_published_privately"]=> string(36) "Header & Footer published privately." ["item_reverted_to_draft"]=> string(34) "Header & Footer reverted to draft." ["item_scheduled"]=> string(25) "Header & Footer scheduled" ["item_updated"]=> string(24) "Header & Footer updated." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["parent"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["name_admin_bar"]=> string(15) "Header & Footer" } ["description"]=> string(42) "This post is for Medilac Header and Footer" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(16) "dashicons-hammer" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(13) "header_footer" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(false) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31193 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(13) "header-footer" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(0) "" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["header_footer"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31776 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#31195 (33) { ["name"]=> string(13) "header_footer" ["label"]=> string(15) "Header & Footer" ["labels"]=> object(stdClass)#31190 (35) { ["name"]=> string(15) "Header & Footer" ["singular_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["add_new"]=> string(7) "Add new" ["add_new_item"]=> string(23) "Add new Header & Footer" ["edit_item"]=> string(20) "Edit Header & Footer" ["new_item"]=> string(19) "New Header & Footer" ["view_item"]=> string(20) "View Header & Footer" ["view_items"]=> string(20) "View Header & Footer" ["search_items"]=> string(22) "Search Header & Footer" ["not_found"]=> string(24) "No Header & Footer found" ["not_found_in_trash"]=> string(33) "No Header & Footer found in trash" ["parent_item_colon"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["all_items"]=> string(19) "All Header & Footer" ["archives"]=> string(24) "Header & Footer archives" ["attributes"]=> string(26) "Header & Footer attributes" ["insert_into_item"]=> string(27) "Insert into Header & Footer" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Upload to this Header & Footer" ["featured_image"]=> string(39) "Featured image for this Header & Footer" ["set_featured_image"]=> string(43) "Set featured image for this Header & Footer" ["remove_featured_image"]=> string(46) "Remove featured image for this Header & Footer" ["use_featured_image"]=> string(46) "Use as featured image for this Header & Footer" ["filter_items_list"]=> string(27) "Filter Header & Footer list" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(31) "Header & Footer list navigation" ["items_list"]=> string(20) "Header & Footer list" ["item_published"]=> string(25) "Header & Footer published" ["item_published_privately"]=> string(36) "Header & Footer published privately." ["item_reverted_to_draft"]=> string(34) "Header & Footer reverted to draft." ["item_scheduled"]=> string(25) "Header & Footer scheduled" ["item_updated"]=> string(24) "Header & Footer updated." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(15) "Header & Footer" ["parent"]=> string(23) "Parent Header & Footer:" ["name_admin_bar"]=> string(15) "Header & Footer" } ["description"]=> string(42) "This post is for Medilac Header and Footer" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(false) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(false) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(16) "dashicons-hammer" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> string(13) "header_footer" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(false) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#31193 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(13) "header-footer" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(0) "" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(24) "WP_REST_Posts_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(23) "header_footer_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["attachment_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31779 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#7258 (33) { ["name"]=> string(10) "attachment" ["label"]=> string(5) "Media" ["labels"]=> object(stdClass)#26633 (34) { ["name"]=> string(5) "Media" ["singular_name"]=> string(5) "Media" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(14) "Media bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(19) "Bijlagepagina tonen" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(5) "Media" ["archives"]=> string(5) "Media" ["attributes"]=> string(18) "Bijlage attributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(5) "Media" ["name_admin_bar"]=> string(5) "Media" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(21) "dashicons-admin-media" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7263 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(12) "upload_files" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "media" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(30) "WP_REST_Attachments_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["attachment"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31778 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#7258 (33) { ["name"]=> string(10) "attachment" ["label"]=> string(5) "Media" ["labels"]=> object(stdClass)#26633 (34) { ["name"]=> string(5) "Media" ["singular_name"]=> string(5) "Media" ["add_new"]=> string(16) "Nieuwe toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw bericht toevoegen" ["edit_item"]=> string(14) "Media bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw bericht" ["view_item"]=> string(19) "Bijlagepagina tonen" ["view_items"]=> string(18) "Berichten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Berichten zoeken" ["not_found"]=> string(24) "Geen berichten gevonden." ["not_found_in_trash"]=> string(41) "Geen berichten gevonden in de prullenbak." ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(5) "Media" ["archives"]=> string(5) "Media" ["attributes"]=> string(18) "Bijlage attributen" ["insert_into_item"]=> string(19) "In bericht invoegen" ["uploaded_to_this_item"]=> string(30) "Geüpload naar dit bericht" ["featured_image"]=> string(22) "Uitgelichte afbeelding" ["set_featured_image"]=> string(29) "Uitgelichte afbeelding kiezen" ["remove_featured_image"]=> string(34) "Uitgelichte afbeelding verwijderen" ["use_featured_image"]=> string(36) "Als uitgelichte afbeelding gebruiken" ["filter_items_list"]=> string(23) "Berichtenlijst filteren" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(24) "Berichtenlijst-navigatie" ["items_list"]=> string(14) "Berichtenlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(12) "Bericht link" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een bericht." ["menu_name"]=> string(5) "Media" ["name_admin_bar"]=> string(5) "Media" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(false) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(21) "dashicons-admin-media" ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(false) ["query_var"]=> bool(false) ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> bool(true) ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(true) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#7263 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(12) "upload_files" } ["rewrite"]=> bool(false) ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> string(5) "media" ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> string(30) "WP_REST_Attachments_Controller" ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(0) { } ["sub_conditions":protected]=> array(1) { [0]=> string(20) "attachment_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["singular"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Singular)#31764 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(11) { [0]=> string(10) "front_page" [1]=> string(4) "post" [2]=> string(4) "page" [3]=> string(14) "e-landing-page" [4]=> string(17) "wpt_product_table" [5]=> string(13) "header_footer" [6]=> string(10) "attachment" [7]=> string(8) "child_of" [8]=> string(12) "any_child_of" [9]=> string(9) "by_author" [10]=> string(12) "not_found404" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["front_page"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Front_Page)#31780 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["child_of"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Child_Of)#31781 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["any_child_of"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Any_Child_Of)#31782 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\By_Author)#31783 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["not_found404"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Not_Found404)#31784 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["shop_page"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Shop_Page)#31787 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_search"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Search)#31788 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_cat"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31789 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy)#31790 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_product_cat"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31792 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["in_product_cat_children"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term)#31793 (17) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Sub_Term":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } } ["in_product_tag"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy)#31794 (16) { ["taxonomy":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\In_Taxonomy":private]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_by_author"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author)#31795 (16) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post_Type_By_Author":private]=> object(WP_Post_Type)#27855 (33) { ["name"]=> string(7) "product" ["label"]=> string(9) "Producten" ["labels"]=> object(stdClass)#27929 (36) { ["name"]=> string(9) "Producten" ["singular_name"]=> string(7) "Product" ["add_new"]=> string(15) "Nieuw toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw product toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Product bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw product" ["view_item"]=> string(16) "Product bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Producten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Producten zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen producten gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen producten gevonden in de prullenbak" ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle producten" ["archives"]=> string(14) "Alle producten" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(21) "Toevoegen aan product" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar dit product" ["featured_image"]=> string(17) "Productafbeelding" ["set_featured_image"]=> string(27) "Productafbeelding instellen" ["remove_featured_image"]=> string(27) "Verwijder productafbeelding" ["use_featured_image"]=> string(29) "Gebruik als productafbeelding" ["filter_items_list"]=> string(16) "Filter producten" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(16) "Productnavigatie" ["items_list"]=> string(12) "Productlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Productlink" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een product." ["menu_name"]=> string(9) "Producten" ["edit"]=> string(8) "Bewerken" ["parent"]=> string(13) "Hoofd-product" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Product" } ["description"]=> string(59) "Dit is waar je door producten in deze winkel kunt bladeren." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(17) "dashicons-archive" ["capability_type"]=> string(7) "product" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> string(4) "shop" ["query_var"]=> string(7) "product" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27924 (15) { ["edit_post"]=> string(12) "edit_product" ["read_post"]=> string(12) "read_product" ["delete_post"]=> string(14) "delete_product" ["edit_posts"]=> string(13) "edit_products" ["edit_others_posts"]=> string(20) "edit_others_products" ["delete_posts"]=> string(15) "delete_products" ["publish_posts"]=> string(16) "publish_products" ["read_private_posts"]=> string(21) "read_private_products" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(23) "delete_private_products" ["delete_published_posts"]=> string(25) "delete_published_products" ["delete_others_posts"]=> string(22) "delete_others_products" ["edit_private_posts"]=> string(21) "edit_private_products" ["edit_published_posts"]=> string(23) "edit_published_products" ["create_posts"]=> string(13) "edit_products" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(8) "/product" ["with_front"]=> bool(false) ["feeds"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["sub_conditions":protected]=> array(0) { } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product_archive"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Archive)#31786 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Archive":private]=> string(7) "product" ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Product_Archive":private]=> array(2) { ["product_cat"]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["product_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(9) "shop_page" [1]=> string(14) "product_search" [2]=> string(11) "product_cat" [3]=> string(11) "product_tag" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["product"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post)#31791 (17) { ["post_type":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> object(WP_Post_Type)#27855 (33) { ["name"]=> string(7) "product" ["label"]=> string(9) "Producten" ["labels"]=> object(stdClass)#27929 (36) { ["name"]=> string(9) "Producten" ["singular_name"]=> string(7) "Product" ["add_new"]=> string(15) "Nieuw toevoegen" ["add_new_item"]=> string(23) "Nieuw product toevoegen" ["edit_item"]=> string(16) "Product bewerken" ["new_item"]=> string(13) "Nieuw product" ["view_item"]=> string(16) "Product bekijken" ["view_items"]=> string(18) "Producten bekijken" ["search_items"]=> string(16) "Producten zoeken" ["not_found"]=> string(23) "Geen producten gevonden" ["not_found_in_trash"]=> string(40) "Geen producten gevonden in de prullenbak" ["parent_item_colon"]=> NULL ["all_items"]=> string(14) "Alle producten" ["archives"]=> string(14) "Alle producten" ["attributes"]=> string(17) "Berichtattributen" ["insert_into_item"]=> string(21) "Toevoegen aan product" ["uploaded_to_this_item"]=> string(26) "Geüpload naar dit product" ["featured_image"]=> string(17) "Productafbeelding" ["set_featured_image"]=> string(27) "Productafbeelding instellen" ["remove_featured_image"]=> string(27) "Verwijder productafbeelding" ["use_featured_image"]=> string(29) "Gebruik als productafbeelding" ["filter_items_list"]=> string(16) "Filter producten" ["filter_by_date"]=> string(17) "Op datum filteren" ["items_list_navigation"]=> string(16) "Productnavigatie" ["items_list"]=> string(12) "Productlijst" ["item_published"]=> string(21) "Bericht gepubliceerd." ["item_published_privately"]=> string(28) "Bericht privé gepubliceerd." ["item_reverted_to_draft"]=> string(32) "Bericht teruggezet naar concept." ["item_scheduled"]=> string(16) "Bericht gepland." ["item_updated"]=> string(19) "Bericht geüpdatet." ["item_link"]=> string(11) "Productlink" ["item_link_description"]=> string(26) "Een link naar een product." ["menu_name"]=> string(9) "Producten" ["edit"]=> string(8) "Bewerken" ["parent"]=> string(13) "Hoofd-product" ["name_admin_bar"]=> string(7) "Product" } ["description"]=> string(59) "Dit is waar je door producten in deze winkel kunt bladeren." ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> NULL ["menu_icon"]=> string(17) "dashicons-archive" ["capability_type"]=> string(7) "product" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> string(4) "shop" ["query_var"]=> string(7) "product" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#27924 (15) { ["edit_post"]=> string(12) "edit_product" ["read_post"]=> string(12) "read_product" ["delete_post"]=> string(14) "delete_product" ["edit_posts"]=> string(13) "edit_products" ["edit_others_posts"]=> string(20) "edit_others_products" ["delete_posts"]=> string(15) "delete_products" ["publish_posts"]=> string(16) "publish_products" ["read_private_posts"]=> string(21) "read_private_products" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(23) "delete_private_products" ["delete_published_posts"]=> string(25) "delete_published_products" ["delete_others_posts"]=> string(22) "delete_others_products" ["edit_private_posts"]=> string(21) "edit_private_products" ["edit_published_posts"]=> string(23) "edit_published_products" ["create_posts"]=> string(13) "edit_products" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(8) "/product" ["with_front"]=> bool(false) ["feeds"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL } ["post_taxonomies":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Conditions\Post":private]=> array(2) { ["product_cat"]=> object(WP_Taxonomy)#27913 (29) { ["name"]=> string(11) "product_cat" ["label"]=> string(19) "Productcategorieën" ["labels"]=> object(stdClass)#27918 (31) { ["name"]=> string(19) "Productcategorieën" ["singular_name"]=> string(9) "Categorie" ["search_items"]=> string(17) "Zoek categorieën" ["popular_items"]=> NULL ["all_items"]=> string(17) "Alle categorieën" ["parent_item"]=> string(14) "Hoofdcategorie" ["parent_item_colon"]=> string(15) "Hoofdcategorie:" ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> string(121) "Een hoofd term toewijzen om een hiërarchie te maken. De term Jazz zou bijvoorbeeld het hoofd zijn van Bebop en Big Band." ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(18) "Categorie bewerken" ["view_item"]=> string(18) "Categorie bekijken" ["update_item"]=> string(16) "Update categorie" ["add_new_item"]=> string(26) "Nieuwe categorie toevoegen" ["new_item_name"]=> string(21) "Nieuwe categorie naam" ["separate_items_with_commas"]=> NULL ["add_or_remove_items"]=> NULL ["choose_from_most_used"]=> NULL ["not_found"]=> string(26) "Geen categorieën gevonden" ["no_terms"]=> string(17) "Geen categorieën" ["filter_by_item"]=> string(21) "Op categorie filteren" ["items_list_navigation"]=> string(29) "Navigatie door categorielijst" ["items_list"]=> string(14) "Categorielijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(27) "← Ga naar categorieën" ["item_link"]=> string(22) "Product categorie link" ["item_link_description"]=> string(36) "Een link naar een product categorie." ["menu_name"]=> string(12) "Categorieën" ["name_admin_bar"]=> string(9) "Categorie" ["archives"]=> string(17) "Alle categorieën" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(24) "post_categories_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(40) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27912 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(17) "product-categorie" } ["query_var"]=> string(11) "product_cat" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } ["product_tag"]=> object(WP_Taxonomy)#27917 (29) { ["name"]=> string(11) "product_tag" ["label"]=> string(11) "Producttags" ["labels"]=> object(stdClass)#27922 (31) { ["name"]=> string(11) "Producttags" ["singular_name"]=> string(3) "Tag" ["search_items"]=> string(9) "Zoek tags" ["popular_items"]=> string(14) "Populaire tags" ["all_items"]=> string(9) "Alle tags" ["parent_item"]=> NULL ["parent_item_colon"]=> NULL ["name_field_description"]=> string(44) "De naam is zoals deze op je site verschijnt." ["slug_field_description"]=> string(153) "De “slug” is de URL vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens." ["parent_field_description"]=> NULL ["desc_field_description"]=> string(102) "De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; maar sommige thema's kunnen ze echter wel tonen." ["edit_item"]=> string(12) "Tag bewerken" ["view_item"]=> string(12) "Tag bekijken" ["update_item"]=> string(11) "Tag updaten" ["add_new_item"]=> string(20) "Nieuwe tag toevoegen" ["new_item_name"]=> string(15) "Nieuwe tag naam" ["separate_items_with_commas"]=> string(23) "Scheid tags met komma's" ["add_or_remove_items"]=> string(29) "Tags toevoegen of verwijderen" ["choose_from_most_used"]=> string(31) "Kies uit de meestgebruikte tags" ["not_found"]=> string(18) "Geen tags gevonden" ["no_terms"]=> string(9) "Geen tags" ["filter_by_item"]=> NULL ["items_list_navigation"]=> string(23) "Navigatie door taglijst" ["items_list"]=> string(8) "Taglijst" ["most_used"]=> string(14) "Meest gebruikt" ["back_to_items"]=> string(19) "← Ga naar tags" ["item_link"]=> string(16) "Product tag link" ["item_link_description"]=> string(30) "Een link naar een product tag." ["menu_name"]=> string(4) "Tags" ["name_admin_bar"]=> string(3) "Tag" ["archives"]=> string(9) "Alle tags" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_tagcloud"]=> bool(true) ["show_in_quick_edit"]=> bool(true) ["show_admin_column"]=> bool(false) ["meta_box_cb"]=> string(18) "post_tags_meta_box" ["meta_box_sanitize_cb"]=> string(35) "taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input" ["object_type"]=> array(1) { [0]=> string(7) "product" } ["cap"]=> object(stdClass)#27916 (4) { ["manage_terms"]=> string(20) "manage_product_terms" ["edit_terms"]=> string(18) "edit_product_terms" ["delete_terms"]=> string(20) "delete_product_terms" ["assign_terms"]=> string(20) "assign_product_terms" } ["rewrite"]=> array(4) { ["with_front"]=> bool(false) ["hierarchical"]=> bool(false) ["ep_mask"]=> int(0) ["slug"]=> string(11) "product-tag" } ["query_var"]=> string(11) "product_tag" ["update_count_callback"]=> string(16) "_wc_term_recount" ["show_in_rest"]=> bool(true) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> string(5) "wp/v2" ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["default_term"]=> NULL ["sort"]=> NULL ["args"]=> NULL ["_builtin"]=> bool(false) } } ["sub_conditions":protected]=> array(4) { [0]=> string(14) "in_product_cat" [1]=> string(23) "in_product_cat_children" [2]=> string(14) "in_product_tag" [3]=> string(17) "product_by_author" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["woocommerce"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Conditions\Woocommerce)#31785 (15) { ["sub_conditions":protected]=> array(2) { [0]=> string(15) "product_archive" [1]=> string(7) "product" } ["id":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_active_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["parsed_dynamic_settings":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["data":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["additional_config":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["current_section":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_tab":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["current_popover":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["injection_point":"Elementor\Controls_Stack":private]=> NULL ["settings_sanitized":"Elementor\Controls_Stack":private]=> bool(false) ["render_attributes":"Elementor\Controls_Stack":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["cache":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager":private]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Cache)#26998 (1) { ["conditions":protected]=> array(4) { ["archive"]=> array(8) { [2071]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/40" } [1673]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/39" } [1651]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/38" } [1592]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/37" } [1539]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/36" } [1482]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/32" } [1471]=> array(1) { [0]=> string(38) "include/product_archive/product_cat/34" } [1418]=> array(1) { [0]=> string(33) "include/product_archive/shop_page" } } ["single"]=> array(2) { [2051]=> array(1) { [0]=> string(33) "include/product/in_product_cat/40" } [23]=> array(1) { [0]=> string(15) "include/product" } } ["popup"]=> array(2) { [1055]=> array(1) { [0]=> string(24) "include/singular/page/40" } [766]=> array(1) { [0]=> string(35) "include/woocommerce/product_archive" } } ["header"]=> array(1) { [28]=> array(1) { [0]=> string(15) "include/general" } } } } ["location_cache":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Conditions_Manager":private]=> array(0) { } } ["templates_types"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Templates_Types_Manager)#27001 (1) { ["docs_types":"ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Templates_Types_Manager":private]=> array(9) { ["section"]=> string(51) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Section" ["header"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Header" ["footer"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Footer" ["single"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Single" ["single-post"]=> string(55) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Single_Post" ["single-page"]=> string(55) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Single_Page" ["archive"]=> string(51) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Archive" ["search-results"]=> string(58) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Search_Results" ["error-404"]=> string(53) "ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Error_404" } } ["preview"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Preview_Manager)#27002 (0) { } ["locations"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Locations_Manager)#27010 (8) { ["core_locations":protected]=> array(4) { ["header"]=> array(4) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["label"]=> string(6) "Header" ["edit_in_content"]=> bool(false) } ["footer"]=> array(4) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["label"]=> string(6) "Footer" ["edit_in_content"]=> bool(false) } ["archive"]=> array(5) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["overwrite"]=> bool(true) ["label"]=> string(7) "Archive" ["edit_in_content"]=> bool(true) } ["single"]=> array(4) { ["is_core"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["label"]=> string(6) "Single" ["edit_in_content"]=> bool(true) } } ["locations":protected]=> array(8) { ["header"]=> array(6) { ["label"]=> string(6) "Header" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(22) "elementor/theme/header" ["is_core"]=> bool(true) } ["footer"]=> array(6) { ["label"]=> string(6) "Footer" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(22) "elementor/theme/footer" ["is_core"]=> bool(true) } ["archive"]=> array(7) { ["label"]=> string(7) "Archive" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(true) ["hook"]=> string(23) "elementor/theme/archive" ["is_core"]=> bool(true) ["overwrite"]=> bool(true) } ["single"]=> array(6) { ["label"]=> string(6) "Single" ["multiple"]=> bool(false) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(true) ["hook"]=> string(22) "elementor/theme/single" ["is_core"]=> bool(true) } ["popup"]=> array(5) { ["label"]=> string(5) "Popup" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(21) "elementor/theme/popup" } ["elementor_head"]=> array(5) { ["label"]=> string(14) "elementor_head" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(30) "elementor/theme/elementor_head" } ["elementor_body_start"]=> array(5) { ["label"]=> string(20) "elementor_body_start" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(36) "elementor/theme/elementor_body_start" } ["elementor_body_end"]=> array(5) { ["label"]=> string(18) "elementor_body_end" ["multiple"]=> bool(true) ["public"]=> bool(false) ["edit_in_content"]=> bool(false) ["hook"]=> string(34) "elementor/theme/elementor_body_end" } } ["did_locations":protected]=> array(0) { } ["current_location":protected]=> NULL ["current_page_template":protected]=> string(23) "elementor_header_footer" ["locations_queue":protected]=> array(0) { } ["locations_printed":protected]=> array(0) { } ["locations_skipped":protected]=> array(0) { } } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["posts"]=> object(ElementorPro\Modules\Posts\Module)#27018 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32200 (1) { ["name"]=> string(33) "ElementorPro\Modules\Posts\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["gallery"]=> object(ElementorPro\Modules\Gallery\Module)#27022 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32211 (1) { ["name"]=> string(35) "ElementorPro\Modules\Gallery\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["forms"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Module)#27023 (5) { ["actions_registrar"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Registrars\Form_Actions_Registrar)#27275 (1) { ["items":"ElementorPro\Core\Utils\Registrar":private]=> array(14) { ["save-to-database"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Actions\Save_To_Database)#27277 (2) { ["submission_id":"ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Actions\Save_To_Database":private]=> NULL ["actions_succeeded_count":"ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Actions\Save_To_Database":private]=> int(0) } ["email"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Email)#27280 (0) { } ["email2"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Email2)#27281 (0) { } ["redirect"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Redirect)#27282 (0) { } ["webhook"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Webhook)#27283 (0) { } ["mailchimp"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Mailchimp)#27284 (1) { ["api_key":"ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Mailchimp":private]=> NULL } ["drip"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Drip)#27286 (0) { } ["activecampaign"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Activecampaign)#27288 (0) { } ["getresponse"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Getresponse)#27290 (0) { } ["convertkit"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Convertkit)#27292 (0) { } ["mailerlite"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Mailerlite)#27294 (0) { } ["slack"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Slack)#27296 (0) { } ["discord"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Actions\Discord)#27297 (0) { } ["popup"]=> object(ElementorPro\Modules\Popup\Form_Action)#27422 (0) { } } } ["fields_registrar"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Registrars\Form_Fields_Registrar)#27298 (1) { ["items":"ElementorPro\Core\Utils\Registrar":private]=> array(7) { ["time"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Time)#27299 (2) { ["depended_scripts"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } ["depended_styles"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } } ["date"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Date)#27304 (2) { ["depended_scripts"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } ["depended_styles"]=> array(1) { [0]=> string(9) "flatpickr" } } ["tel"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Tel)#27309 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["number"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Number)#27314 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["acceptance"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Acceptance)#27319 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["upload"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Upload)#27324 (3) { ["fixed_files_indices":"ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Upload":private]=> bool(false) ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } ["step"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Fields\Step)#27330 (2) { ["depended_scripts"]=> array(0) { } ["depended_styles"]=> array(0) { } } } } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32213 (1) { ["name"]=> string(33) "ElementorPro\Modules\Forms\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(4) { ["recaptcha"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Classes\Recaptcha_Handler)#27024 (0) { } ["recaptcha_v3"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Classes\Recaptcha_V3_Handler)#27251 (0) { } ["honeypot"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Classes\Honeypot_Handler)#27256 (0) { } ["form-submissions"]=> object(ElementorPro\Modules\Forms\Submissions\Component)#26960 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["slides"]=> object(ElementorPro\Modules\Slides\Module)#27335 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32216 (1) { ["name"]=> string(34) "ElementorPro\Modules\Slides\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["nav-menu"]=> object(ElementorPro\Modules\NavMenu\Module)#27336 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32218 (1) { ["name"]=> string(35) "ElementorPro\Modules\NavMenu\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["animated-headline"]=> object(ElementorPro\Modules\AnimatedHeadline\Module)#27337 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32220 (1) { ["name"]=> string(44) "ElementorPro\Modules\AnimatedHeadline\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["hotspot"]=> object(ElementorPro\Modules\Hotspot\Module)#27338 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32222 (1) { ["name"]=> string(35) "ElementorPro\Modules\Hotspot\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["pricing"]=> object(ElementorPro\Modules\Pricing\Module)#27339 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32224 (1) { ["name"]=> string(35) "ElementorPro\Modules\Pricing\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["flip-box"]=> object(ElementorPro\Modules\FlipBox\Module)#27340 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32227 (1) { ["name"]=> string(35) "ElementorPro\Modules\FlipBox\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["call-to-action"]=> object(ElementorPro\Modules\CallToAction\Module)#27341 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32229 (1) { ["name"]=> string(40) "ElementorPro\Modules\CallToAction\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["carousel"]=> object(ElementorPro\Modules\Carousel\Module)#27342 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32231 (1) { ["name"]=> string(36) "ElementorPro\Modules\Carousel\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["table-of-contents"]=> object(ElementorPro\Modules\TableOfContents\Module)#27343 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32235 (1) { ["name"]=> string(43) "ElementorPro\Modules\TableOfContents\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["countdown"]=> object(ElementorPro\Modules\Countdown\Module)#27344 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32237 (1) { ["name"]=> string(37) "ElementorPro\Modules\Countdown\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["share-buttons"]=> object(ElementorPro\Modules\ShareButtons\Module)#27345 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32239 (1) { ["name"]=> string(40) "ElementorPro\Modules\ShareButtons\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["theme-elements"]=> object(ElementorPro\Modules\ThemeElements\Module)#27347 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32241 (1) { ["name"]=> string(41) "ElementorPro\Modules\ThemeElements\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["blockquote"]=> object(ElementorPro\Modules\Blockquote\Module)#27348 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32248 (1) { ["name"]=> string(38) "ElementorPro\Modules\Blockquote\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["custom-code"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomCode\Module)#27349 (4) { ["meta_box"]=> object(ElementorPro\Modules\CustomCode\Custom_Code_Metabox)#27350 (0) { } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["woocommerce"]=> object(ElementorPro\Modules\Woocommerce\Module)#27369 (6) { ["docs_types":protected]=> array(3) { ["product-post"]=> string(55) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product_Post" ["product"]=> string(50) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product" ["product-archive"]=> string(58) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Documents\Product_Archive" } ["use_mini_cart_template":protected]=> bool(true) ["woocommerce_notices_elements":protected]=> array(0) { } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32250 (1) { ["name"]=> string(39) "ElementorPro\Modules\Woocommerce\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["social"]=> object(ElementorPro\Modules\Social\Module)#27402 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32282 (1) { ["name"]=> string(34) "ElementorPro\Modules\Social\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(1) { ["facebook_sdk"]=> object(ElementorPro\Modules\Social\Classes\Facebook_SDK_Manager)#27403 (0) { } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["library"]=> object(ElementorPro\Modules\Library\Module)#27404 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32287 (1) { ["name"]=> string(35) "ElementorPro\Modules\Library\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["dynamic-tags"]=> object(ElementorPro\Modules\DynamicTags\Module)#27408 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32317 (1) { ["name"]=> string(39) "ElementorPro\Modules\DynamicTags\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["scroll-snap"]=> object(ElementorPro\Modules\ScrollSnap\Module)#27409 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["sticky"]=> object(ElementorPro\Modules\Sticky\Module)#27410 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["lottie"]=> object(ElementorPro\Modules\Lottie\Module)#27411 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32289 (1) { ["name"]=> string(34) "ElementorPro\Modules\Lottie\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["code-highlight"]=> object(ElementorPro\Modules\CodeHighlight\Module)#27412 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32291 (1) { ["name"]=> string(41) "ElementorPro\Modules\CodeHighlight\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["video-playlist"]=> object(ElementorPro\Modules\VideoPlaylist\Module)#27413 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32293 (1) { ["name"]=> string(41) "ElementorPro\Modules\VideoPlaylist\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["payments"]=> object(ElementorPro\Modules\Payments\Module)#27414 (5) { ["secret_key"]=> string(0) "" ["stripe_handler":"ElementorPro\Modules\Payments\Module":private]=> object(ElementorPro\Modules\Payments\Classes\Stripe_Handler)#27415 (0) { } ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32295 (1) { ["name"]=> string(36) "ElementorPro\Modules\Payments\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["progress-tracker"]=> object(ElementorPro\Modules\ProgressTracker\Module)#27420 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> object(ReflectionClass)#32298 (1) { ["name"]=> string(43) "ElementorPro\Modules\ProgressTracker\Module" } ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } } ["upgrade"]=> object(ElementorPro\Core\Upgrade\Manager)#27421 (6) { ["current_version":protected]=> string(5) "3.7.2" ["query_limit":protected]=> int(100) ["task_runner":protected]=> NULL ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["editor"]=> object(ElementorPro\Core\Editor\Editor)#8227 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["preview"]=> object(ElementorPro\Core\Preview\Preview)#8229 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["admin"]=> NULL ["app"]=> object(ElementorPro\Core\App\App)#8231 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(3) { ["site-editor"]=> object(ElementorPro\Core\App\Modules\SiteEditor\Module)#8232 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["kit-library"]=> object(ElementorPro\Core\App\Modules\KitLibrary\Module)#8245 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["onboarding"]=> object(ElementorPro\Core\App\Modules\Onboarding\Module)#8249 (3) { ["reflection":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> NULL ["components":"Elementor\Core\Base\Module":private]=> array(0) { } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } } ["settings":"Elementor\Core\Base\Base_Object":private]=> NULL } ["license_admin"]=> NULL ["integrations"]=> NULL ["notifications"]=> NULL ["classes_aliases":"ElementorPro\Plugin":private]=> array(3) { ["ElementorPro\Modules\PanelPostsControl\Module"]=> string(40) "ElementorPro\Modules\QueryControl\Module" ["ElementorPro\Modules\PanelPostsControl\Controls\Group_Control_Posts"]=> string(62) "ElementorPro\Modules\QueryControl\Controls\Group_Control_Posts" ["ElementorPro\Modules\PanelPostsControl\Controls\Query"]=> string(48) "ElementorPro\Modules\QueryControl\Controls\Query" } ["updater"]=> object(ElementorPro\License\Updater)#8257 (4) { ["plugin_version"]=> string(5) "3.7.2" ["plugin_name"]=> string(31) "elementor-pro/elementor-pro.php" ["plugin_slug"]=> string(13) "elementor-pro" ["response_transient_key":"ElementorPro\License\Updater":private]=> string(32) "7238c9070c32ed98a38810e053129a9a" } }

EEN VOORPROEFJE VAN ONS ASSORTIMENT

Top broden, heerlijke bolletjes, luxe brood, hartige en zoete snacks en feestelijk gebak. Je vindt het allemaal in de winkels van de Lekkere Dingen Bakker.

 

‘s Ochtends vers gebakken met de beste ingrediënten in eigen bakkerij.

Om je vingers erbij af te likken, zoals donuts, muffins en kaasbroodjes.

 

Om van te smullen. Volgens traditioneel recept, wat u ook te vieren heeft.

ONZE WINKELS

De Lekkere Dingen Bakker ziet u graag terug in één van zijn winkels.

 

ALLES VERS UIT EIGEN BAKKERIJ
RUIM ASSORTIMENT
HP_Winkels_horeca
BESTELLEN IN DE WINKEL, PER TELEFOON OF VIA DE WEBSHOP

HEB JE EEN VRAAG?